WELKOM

Volgende productie:

DE KAT IN DE KELDER

lichtjes absurde klucht van Pol Anrys
regie door Mark Deloose

vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober om 20.00 uur
zondag 15 oktober om 14.30 uur

woensdag 18, vrijdag 20 en zate
rdag 21 oktober om 20.00 uur

 tijdens alle voorstellingen wordt een ringleiding (inductielus)
voorzien voor slechthorenden